Kỹ thuật xử lý mối hại đê, đập

Các kỹ thuật xử lý mối hại đê, đập

Kỹ thuật xử lý mối bằng biện pháp khoan phụt

– Xử lý tổ mối ở nền đê, đập trước khi xây dựng,  theo 9.2.1 TCVN 8479 : 2010.

– Xử lý tổ mối ở môi trường xung quanh nền đê, đập trước khi xây dựng và mỏ vật liệu đất đắp,  theo 9.2.2 TCVN 8479 : 2010.

– Xử lý tổ mối ở thân đê, đập và kênh dẫn nước,  theo 9.2.3 TCVN 8479 : 2010.

– Xử lý tổ mối ở môi trường xung quanh đê, đập đang vận hành,  theo 9.2.4 TCVN 8479 : 2010.

+ Công tác khoan tạo lỗ để xử lý tổ mối,  theo 9.2.5.1 TCVN 8479 : 2010, xem hình 11.

+ Công tác phụt dung dịch thuốc diệt tổ mối và phụt dung dịch vữa sét lấp bị tổ mối,  theo 9.2.5.2 và 9.2.5.3  TCVN 8479 : 2010

Diệt mối bằng khoan phụt thuốc

Khoan tạo lỗ vào khoang chính hoặc khoang phụ của tổ, chọn các lỗ khoan ở cao để phụt thuốc diệt mối. Mỗi tổ cần phụt từ 50-100 lít/ tổ. Sau đó bịt lại bằng đất, gạch cỏ. Áp xuất phụt không quá 0,5 at (tính ở đầu vòi).

Kỹ thuật diệt mối bằng bả

– Công tác xử lý diệt tổ mối cho đê, đập bằng bả, xem hình 3.

– Các thanh bả được đưa vào tổ mối qua các lỗ vũ hoá, số lượng thanh bả đưa vào tuỳ thuộc vào kích thước tổ mối xử lý (xác định kích thước tổ thông qua tiêu chuẩn số lượng lỗ vũ hoá), trung bình từ 12 – 16 thanh/ tổ (tổ lớn nhất sử dụng đến 34 thanh bả).

Kỹ thuật phụt vữa vào tổ mối

Dùng vữa với tỷ lệ 2 nước: 1 sét phụt vào tổ mối sau đó phụt vữa 1-1,5 nước; 1 sét để phụt sau để chống co ngót. Áp xuất phụt cho đê là 0,75; cho đật là 1 at. Khi phụt vữa phải phụt liên tục đến khi đầy. Vữa cần phụt lại ít nhất 2 lần.

Kiểm tra kết quả xử lý diệt tổ mối bằng phương pháp bả

Để kiểm tra kết quả diệt tổ mối bằng phương pháp bả, không nhất thiết phải sử dụng phương pháp khai đào mà sử dụng phương pháp quan sát, phân tích đánh giá bằng nấm than, xem hình 4.

Việc lấp bịt tổ mối sau khi đã diệt bằng phương pháp bả cũng bằng phương pháp khoan phụt, xem hình 1 và 2.

Để kiểm tra kết quả diệt tổ mối và lấp bịt tổ bằng phương pháp phụt có thể dùng rada đo lại khoang rỗng của tổ, nhưng chính xác nhất là phương pháp khai đào, xem hình 5 và 6.

Tác giả: TS. Nguyễn Tân Vương

What Next?

Related Articles