phong chong moi cho de dap

Kỹ thuật xử lý mối hại đê, đập

Các kỹ thuật xử lý mối hại đê, đập Kỹ thuật xử lý mối bằng biện pháp khoan phụt - Xử lý tổ mối ở nền đê, đập trước khi xây dựng,  theo 9.2.1 TCVN 8479 : 2010. - Xử lý tổ mối ở [...]