thuoc diet muoi SIMILARV

Thuốc diệt muỗi Sumilarv

Thuốc diệt muỗi Sumilarv  Thành phần hoạt chất: - Pyriproxyfen…………0.5% (w/w) - Chất phụ gia……….99.5% (w/w)  Công dụng: - Là chế phẩm diệt trừ hữu hiệu ấu trùng muỗi (lăng quăng). - Bảo [...]