thuoc diet moi terdomi

Thuốc phòng mối Terdormi 25EC

Thuốc phòng mối Terdormi 25EC Nhà sản xuất: Công ty TNHH ĐT&PT Ngọc Lâm Tỷ lệ dung dịch : 2,5% - Tác dụng: Phòng chống mối công trình mới, công trình đang xây dựng và công trình cải tạo. Không [...]