moi canh 9

Phương pháp phòng chống mối công trình xây dựng

CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG MỐI 1.   SỰ CẦN THIẾT CỦA CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG MỐI -          Mối là loại côn trùng gây hại lớn nhất cho đê đập, cây trồng và đặc biệt là công trình kiến [...]